Chronische klachten & emoties

In mijn vorige blog beschreef ik de link tussen chronische klachten en negatieve denkpatronen. Je gedachten blijken je ziek te kunnen maken. Maar omgekeerd kunnen ze je dus ook helpen bij je herstel! Ik vond het mind-blowing toen ik dat ontdekte. Ik mijn oude EHS-beleving was het zo dat straling mij ziek maakte, punt. Maar dat is niet het hele verhaal. Het is met name je eigen ontregelde stress-systeem dat zorgt voor de instandhouding van je klachten.

Emoties

Emoties zijn de taal van het lichaam. Naast je denkpatronen spelen emoties dus een grote rol bij het in stand houden én het oplossen van chronische klachten. In deze blog leg ik uit hoe dat zit en wat de invloed van je Nervus Vagus daarin is. Wil je het ondervinden? Doe op dinsdag 24 januari dan mee met het gratis Webinar Chronische klachten & emoties.

Wil je in 2023 je chronische klachten met minstens 80% verminderen? Schrijf je dan in voor de volgende Bootcamp Neurale Training! Deze start op 7 februari 2023. Samen met anderen ga je het Jaar van je Leven vormgeven. Een gezonder en gelukkiger leven. Het kan!

Uiteraard blijft het bij elektrogevoeligheid wel nodig om eerst de stralingsbelasting te verlagen. Pas daarna heeft het zin om je emoties onder de loep te nemen.

Vicieuze cirkel

Zonder dat je je daar bewust van bent is jouw reactie op een trigger zoals straling, chemische stoffen of voedselcomponenten gekoppeld aan bepaalde emoties. Veroorzaakt door negatieve associaties. De belangrijkste daarvan is angst. Denk aan de angst voor zendmasten of voor de lucht van benzine. Zodra je een fysieke ervaring hebt zoals hoofdpijn, buikpijn of mist in het hoofd worden niet alleen gedachten, maar ook deze emoties automatisch opgeroepen.

Je komt in een vicieuze cirkel terecht. Bijvoorbeeld: fysieke reactie -> negatieve gedachten -> negatieve emoties -> verhoogd stressniveau -> vermijdingsgedrag -> negatieve gedachten -> negatieve emoties -> verhoogd stressniveau -> vermijdingsgedrag, enzovoort. 

Neurons that fire together – wire together. Neuropsycholoog Dr. Donald Hebb ontdekte dit al in 1949. Dit betekent dat elke keer dat je een effect van je trigger(s) opmerkt het patroon van negatief denken plus negatieve emoties zich dieper in je brein etst. Totaal onbewust. En elke keer worden die neurale verbindingen sterker, ofwel: je klachten nemen toe. En ze breiden zich uit, bijvoorbeeld naar andere triggers. Een spiraal naar beneden, zeg maar. Herkenbaar?

Het goede nieuws: dit proces is omkeerbaar

Door je denkpatronen en je emotionele staat bewust te veranderen, verander je je ziekteverloop. Dit is even wennen want het gaat recht tegen je gevoel in waarschijnlijk. Toch werkt het. Wil je ervaren hoe het werkt? Schuif aan bij mijn webinar op 24 januari.

Nervus Vagus

Maar hoe zit het nu met die Nervus Vagus? Dit is een hot thema op het moment. Op YouTube zijn veel filmpjes te vinden over de theorie en praktische oefeningen. De Nervus Vagus is de belangrijkste parasympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel. Het vertakt zich door je hele lichaam en geeft informatie over je organen door aan je hersenen. In het webinar van 24 januari leg ik het nader uit, zoals ik het zie en toepas bij mijn klanten.

Wat kun je met deze info?

Je herstel bevorderen. Je emoties worden sterk beïnvloed door de status van je Nervus Vagus. Door je bewust te worden van de status waar je nu in zit, kun je naar een ander niveau bewegen. Dit kan op twee manieren:

  1. Door je bewust te worden van je (onbewuste) emoties en negatieve associaties te veranderen naar positieve.
  2. Door oefeningen te doen die de Nervus Vagus doen bewegen naar je ‘herstelmodus’. Dit kan door bepaalde ontspanningsoefeningen te doen. Die blijken een positieve uitwerking te hebben voor mensen met chronische klachten.

Webinar Verminder je stralingsklachtenBeide manieren zijn best lastig om in je eentje te doen, je zal er hulp bij nodig hebben. In het komende webinar laat ik je er vast kennis mee maken!

In de Bootcamp Neurale Training gaan we uitgebreid in op het veranderen van je denkpatronen, het bewust ombuigen van je emoties en het stap voor stap aanleren van herstelbevorderend gedrag.

Wil jij dat ook? Een gezonder leven in 2023? Kom erbij! Graag zie ik je bij het webinar op 24 januari of op de Bootcamp Neurale Training vanaf 7 februari.