Tijdschrift voor Milieuprofessionals over Elektromagnetische Velden en EHS

Jaren geleden probeerde Stichting EHS het al bij VVM (Vereniging voor Milieuprofessionals). Nog nooit was in hun tijdschrift ook maar een letter verschenen over straling. De tijd was duidelijk nog niet rijp. Ik denk door koudwatervrees en dat begrijp ik ook wel.

Nu is het gelukt!

Dankzij trekker Maarten Rigter en teamwerk binnen onze VEMES-club is de afstand overbrugd tussen onze wensen en de mitsen en maren vanuit de redactie. Natuurlijk wilden we veel dieper op het complexe thema ingaan. Er is zoveel te vertellen.

We hielden ons hart vast toen we de eerste proefversie binnen kregen. Het was een aangename verrassing dat eindredacteur Jaap Rodenburg niet alleen bijna alles van onze kopij ging plaatsen, maar ook een goede redactieslag had gemaakt. Daardoor is de leesbaarheid vergroot en de kwaliteit van de stukken verbeterd.

Omdat ik meerdere vragen kreeg over dit Themanummer, plaats ik hieronder de pdf:

»  Bekijk Themanummer VVM over Elektromagnetische Velden

Wat valt op?

Bij de Inhoud op pagina 4 schrijft Jaap Rodenburg: “Veel van onze activiteiten hebben een merkbare impact op mens en milieu; bij andere is die impact minder zichtbaar. Elektromagnetische velden vormen daarvan een voorbeeld. Maar dat de meesten van ons niets merken van de velden rond bijvoorbeeld hoogspanningslijnen en mobiele zendmasten, betekent niet dat ze geen effecten hebben.”

Deze laatste zin is een trendbreuk. 10 jaar geleden sprak men van ‘mensen die menen klachten te ervaren’, 5 jaar geleden van ‘mensen die zeggen klachten te ervaren’ en tot voor kort: ‘sommige mensen ervaren klachten van stralingsbronnen’. En nu: ‘Dat de meeste van ons niets merken, betekent niet dat ze geen effecten hebben’. Voel je het verschil?

Verder staan er in het tijdschrift 4 artikelen over diverse onderbelichte kanten van elektromagnetische velden:

 • In het eerste artikel (vanaf pagina 6) staat een heldere beschrijving van het begrip EMV en voor welk type EMV al landelijk beleid is opgesteld. Het meest blij ben ik met de rake uitspraken over de twijfelachtige positie en normstelling vanuit de ICNIRP. En dat eindelijk, eindelijk worden de richtlijnen van de SBM2015 als alternatief genoemd, ook al zijn ze (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd, volgens het Kennisplatform EMV dan. Hulde aan VEMES-leden Jan-Rutger Schrader en Han Vrijmoed voor hun input aan dit artikel.
 • Verder is er een artikel ‘Effecten van EM-straling op flora en fauna’ van VEMES-lid Maarten Rigter (vanaf pagina 10). Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat de natuur wordt verstoord door vooral zenderstraling. Er is dan ook een sterke aanbeveling gedaan tot betere monitoring en vervolgonderzoek.
 • VEMES-lid Marian Blokker geeft (vanaf pagina 14) een verrassende blik op het energieverbruik van allerlei uiteenlopende stralingsbronnen. “Een efficiënter 5G-netwerk zal er vrijwel zeker niet komen, omdat we meer dataverkeer genereren, juist vanwege de verwachte mogelijkheden van het 5G-netwerk”. Weer een illusie armer.
 • Fijn dat er ook een artikel over ‘Ervaringen met EMV en elektrogevoeligheid’ is opgenomen aan de hand van het verhaal van Hugo Schooneveld (vanaf pagina 18). Hugo heeft Stichting EHS in 2007 opgericht. Het lijdensverhaal van René is vast herkenbaar voor veel EHS-lotgenoten. Hij heeft mijn aanpak om EHS klachten te verminderen met succes gevolgd:
  1) uitvinden voor welke stralingsbronnen je het meest gevoelig bent (vaststellen van je EHS-profiel);
  2) de stralingsbelasting verminderen waar jij het meest gevoelig voor bent en
  3) het volgen van het 3-daags Bootcamp-programma met follow-up.
  Hugo beschrijft in het artikel tenslotte de biologische processen die waarschijnlijk verstoord worden door EMV en sluit af met een lijst van technische tips om de stralingsbelasting thuis te verminderen.

Mooi dat er nu ook in het netwerk van milieuprofessionals aandacht is voor dit belangrijke thema.

Wat zegt dit over de tijdgeest?

Ik zie een verandering in de maatschappij, in die 25 jaar dat ik met EHS bezig ben. De bewustwording ten aanzien van stralingsrisico’s groeit stap voor stap. Iedereen heeft er tenminste wel eens van gehoord: dat je ziek kunt worden van stralingsbronnen in huis. Los van of ze het geloven of niet – dat is wat anders.

Webinar Verminder je stralingsklachten

Wil jij een update over stralingsbronnen in huis?

Schuif dan op dinsdag 26 september om 15.30 uur aan bij mijn webinar over Stralingsbronnen in huis. Het is helemaal gratis. Dan praten we verder.

Kun je er op 26 september niet bij zijn, abonneer je dan onder aan deze pagina op mijn nieuwsbrief, dan houd ik je op de hoogte van nieuwe webinars.

Wil je direct aan de slag gaan om je chronische klachten met zo’n 80% te verminderen? Meld je dan aan voor de volgende Bootcamp Neurale Training op 16, 17 en 18 oktober 2023.