Tijdschrift voor Milieuprofessionals over Elektromagnetische Velden en EHS