Diagnose gezondheidsklachten door straling

De reguliere zorg in Nederland heeft moeite met elektrostress. EHS-klachten zijn namelijk niet medisch objectiveerbaar. Dit komt omdat waarschijnlijk een stressrespons wordt opgewekt. En omdat iedereen anders reageert op stress zijn de klachten aspecifiek. Een medische diagnose stellen is dus lastig.

Wat wel heel specifiek is, is het patroon van klachten. EHS is een omgevingsziekte. De klachten treden op bij blootstelling aan een bepaalde stralingsbron of bronnen. Uit de buurt van deze bronnen verminderen de klachten sterk of verdwijnen helemaal. Bron weg dus klacht weg.

Hoe stel je de diagnose EHS?Top 5 klachten van elektrostress

Er is een top 5 aan meest genoemde stralingsklachten:

Chronische vermoeidheidHoofdpijnConcentratie- en geheugenproblemenErnstig verstoorde slaapTinnitus

Met één van deze klachten begint het vaak. Daarna komen er andere bij.

Hoe stel ik EHS vast?

Je kan elektrostress vaststellen door het uitvoeren van reductietests:

 1. Haal stralingsbronnen weg uit de buurt van de patiënt of
 2. Haal de persoon tijdelijk weg uit de belaste omgeving

Bij beide trajecten kan ik ondersteunen. Daarnaast hebben we een uitgebreid Intakeprotocol EHS® ontwikkeld dat inzicht geeft of EHS aannemelijk is of niet. EHS is binnen een tot twee weken te duiden.

Geïnteresseerd?

Verloop ziektebeeld EHS

Bij elektrogevoelige mensen raakt het functioneren vaak ernstig verstoord. Zeker als hij of zij alleen woont. De persoon slaapt nauwelijks meer en raakt chronisch oververmoeid. De klachten beginnen somatisch en enkelvoudig, maar verergeren binnen enkele maanden als de blootstelling aanhoudt. Ze breiden zich uit naar meerdere klachtenclusters. Het verrichten van de basale activiteiten van het dagelijks leven komt in het gedrang. Mensen ervaren chaos in hun hoofd. Het lukt hen niet meer om een dagstructuur aan te houden of het huishouden rond te krijgen. Als niet tijdig wordt gehandeld kunnen patiënten moedeloos raken, lethargisch of agressief. Dit wordt veroorzaakt doordat een soort bewustzijnsvernauwing optreedt als zij belast worden door bepaalde stralingsbronnen. Daarnaast door onbegrip in zijn/haar omgeving ten aanzien van elektrogevoeligheid. Veel mensen met EHS bevinden zich in een isolement.

Interventies bij elektrostress – wat helpt wel?

Ten eerste: goed luisteren naar de cliënt. Vaak kan hij of zij haar klachtenbeeld heel helder beschrijven. Neem de klachten serieus. Uit de anamnese zal blijken of andere oorzaken voor de klachten zijn aan te wijzen.

De NHG-Richtlijn SOLK biedt goede handvaten om als arts met elektrogevoelige cliënten om te gaan. In dit interview met huisarts Liesbeth Adriaansens wordt duidelijk besproken op welke wijze de richtlijn kan worden toegepast bij EHS. Ook licht Liesbeth de hulp bij elektrostress toe.

© copyright Schooneveld Advies

Wat is een effectieve behandeling van elektrostress?

Uiteindelijk bestaat een effectieve behandeling van elektrostress uit:

 1. Het meetbaar terugdringen van de stralingsbelasting thuis en op het werk.
 2. Het leren omgaan met zijn/haar overgevoeligheid; op praktisch, emotioneel en energetisch vlak.
 3. Het versterken van de sociale schil.

Mits de patiënt nog niet al te ver is afgegleden is terugkeer in de maatschappij goed mogelijk. Hoe eerder de persoon elektrostress op het spoor is en er naar handelt, hoe korter de weg naar herstel.

Intakeprotocol EHS™

Wij hebben het Intakeprotocol EHS™ ontwikkeld om inzicht te geven in welke mate het klachtenbeeld van cliënt overeenkomt met dat van elektrostress. Dat geeft een goede nulmeting en geeft richting aan de eerste praktische stappen naar herstel.

Wat kan Schooneveld Advies bieden?

 • Afname van het Intakeprotocol EHS™
 • Individuele begeleiding
 • Regelen van een stralingsarm logeeradres
 • Creëren van een stralingsarme werkplek op kantoor of op school
 • Aanleren van copingstijlen, lifestyle coaching
 • Organiseren van een Familie Netwerk Beraad rondom cliënt om praktische hulp te bieden en de sociale schil te versterken
 • Procesbegeleiding naar wonen met een lagere blootstelling aan straling
 • Doorverwijzen naar een deskundig EMV-meetspecialist
 • Doorverwijzen naar een huisarts of psycholoog die ervaring heeft met EHS

Persoonsgebonden budget en stralingsklachten

Soms kan de cliënt aanspraak maken op een Persoonsgebonden Budget via het WMO-loket van de gemeente. Op deze manier kan de persoon langere tijd persoonlijk worden begeleid naar herstel. Hier hebben we goede ervaringen mee.

Hulpverleners met EHS-ervaring

Hieronder vind je een lijstje van hulpverleners die ervaring hebben met EHS. Hun behandelruimten zijn stralingsarm. Je kan gerust contact met hen opnemen.

Gezondheidscentrum Bredero, Breda

076-5204848 (alg)

huisartsengroep-brederobreda.nl

Amstelhoef, Egmond aan den Hoef

072-5069838

www.amstelhoef.nl

Tandartspraktijk Berghuis, Hilversum

035-6289596

www.tandartspraktijkberghuis.nl