16 september 2023

Tijdschrift voor Milieuprofessionals over Elektromagnetische Velden en EHS

Jaren geleden probeerde Stichting EHS het al bij VVM (Vereniging voor Milieuprofessionals). Nog nooit was in hun tijdschrift ook maar een letter verschenen over straling. De tijd was duidelijk nog niet rijp. Ik denk door koudwatervrees en dat begrijp ik ook wel. Nu is het gelukt! Dankzij trekker Maarten Rigter en teamwerk binnen onze VEMES-club is de afstand overbrugd tussen onze wensen en de mitsen en maren vanuit de redactie.