Advies Gezondheidsraad over 5G: kansen en bedreigingen voor EHS

De commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad heeft op verzoek [...]