De reguliere zorg in Nederland heeft moeite met vage klachten door elektrostress. EHS-klachten zijn namelijk niet objectiveerbaar. Dat houdt in dat één bepaalde klacht wordt veroorzaakt door één bepaalde oorzaak. Elektrostress is waarschijnlijk een stressrespons. En omdat iedereen anders reageert op stress zijn de klachten aspecifiek. Wat wel heel specifiek is: het patroon van de klachten. Ze treden alleen op bij blootstelling aan een bepaalde stralingsbron of bronnen. Uit de buurt van deze bronnen verminderen de klachten sterk of verdwijnen ze helemaal in korte tijd. De oplossing ligt dus in het opzetten van reductietests:

  1. door stralingsbronnen rond de persoon tijdelijk te verminderen, of
  2. de persoon tijdelijk uit de belaste omgeving te halen.

Bij beide trajecten kan ik ondersteunen. Daarnaast hebben we een Intakeprotocol EHS® beschikbaar dat inzicht geeft.

Als je elektrostress klachten hebt op het werk of op school, is het van belang dat ook de thuissituatie in kaart wordt gebracht.

Arbo artsen en keuringsartsen

U staat voor de opdracht om werkgevers te adviseren bij deze problematiek. Lastig, want medisch objectiveerbaar zijn elektrostress klachten niet. Wel zijn de klachten reëel en ernstig, zeker als de zaak al maanden voortduurt.

Het helpt als u – na anamnese – de klachten van cliënt beschrijft en de ernst ervan erkent. Het is erg belangrijk dat de persoon zich gehoord en gesteund voelt. U hoeft geen uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten. Of u kunt de klachten scharen onder de noemer ‘SOLK’.

Wat in de praktijk goed werkt is om werkgever te adviseren om te kiezen voor een pragmatische aanpak. Dit betekent dat beide partijen in gesprek gaan over wat nodig is voor herstel van de werknemer of leerling.

Als de werknemer zelf al heeft uitgevonden dat stralingsbronnen een rol spelen bij zijn/haar gezondheidsklachten, kan het gesprek gaan over praktische aanpassen rond de werkplek of leslokaal. Mits deze redelijk zijn, dient werkgever of school hieraan tegemoet te komen.

Wat is het risico?

Als elektrostress een rol speelt bij de ziekte is de kans op volledig herstel hoog (>85%). Tenminste: als de stralingsbronnen rond de werkplek worden opgespoord en meetbaarworden teruggedrongen. In korte tijd kan de persoon weer aan het werk of naar school. NB: behandelingen die gericht zijn op het verbeteren van het welbevinden of stressreductie zijn zeker nuttig, maar in tweede instantie.

Wordt EHS niet erkend en maatregelen blijven uit, dan is de kans op volledige uitval zo goed als zeker – met alle gevolgen van dien. Elektrostress lost zich niet vanzelf op.

Collega’s

Hieronder noem ik enkele artsen in Nederland die ervaring hebben bij het ondersteunen van mensen met EHS.
U kunt gerust contact met hen opnemen.

Mw. E.P.M. Adriaansens, huisarts

Mw C. Berghuis, tandarts

Dhr. N. van Amstel, arts

Dhr. W.J. van Keulen, toegepast psycholoog