Symposium Digitalisering en Energietransitie

Een kentering, anders kan ik het niet noemen. Wat heerlijk [...]