Ziek door Wifi op school

Wij krijgen steeds meer meldingen van (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van Wifi op school. Zowel vanuit leerkrachten als leerlingen.

 • altijd doodmoe in de klas?
 • hoofdpijn op school?
 • concentratiestoornissen?
 • RSI-klachten?
 • ’s nachts vaak wakker worden?

Veel scholen overwegen om Wifi te installeren of hebben dat inmiddels gedaan. Al dan niet gecombineerd met tablets, zoals de iPad op de Steve Jobsscholen. Minder bekend is dat dat kan leiden tot gezondheidsklachten bij personeel en leerlingen.

Als je collega’s of leerlingen steeds terugkerende, vage gezondheidsklachten melden, dan kunnen daar meerdere oorzaken voor zijn. Eén daarvan is elektrogevoeligheid (EHS, elektrohypersensitiviteit). EHS is een stressreactie van het lichaam op elektromagnetische velden (EMV, straling). Het uit zich in allerlei lichamelijke of psychische klachten, die sterk verschillen per persoon.

Er is geen medicijn of behandeling tegen elektrogevoeligheid.
Wel geldt: stralingsbron weg -> klacht weg.

In Nederland hebben ca. 850.000 mensen inmiddels last van EHS, vaak zonder het te weten. Volwassenen en kinderen.

Kinderen zijn gevoeliger voor straling

Hoofdpijn door wifiEr zijn vele onderzoeken t.a.v. blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, straling) uitgevoerd. Alleen nooit met kinderen. Schedels van kinderen zijn dunner en laten meer straling door bij bv. mobiel bellen en Wifi. Hun zenuwstelsel is volop in ontwikkeling.

Zij staan aan stralingsdoses bloot die die tot vele tienduizenden keren hoger zijn dan 40 jaar geleden.

Wetenschappers pleiten daarom voor grote voorzichtigheid t.a.v. kinderen en elektromagnetische velden, tot er zekerheid is over de risico’s voor de gezondheid. Vele landen om ons heen hebben al voorzorgsmaatregelen t.a.v. kinderen genomen.

Voorzorgsprincipe

 • Zonder elektrostress daalt het ziekteverzuim op school, zowel kortdurend als langdurig
  verzuim
 • Kinderen leren sneller, onthouden veel beter, zijn rustiger en minder moe
 • Handel als school vanuit het voorzorgsprincipe: geen blootstelling aan straling totdat is
  vastgesteld dat het absoluut onschadelijk is – ook op de lange termijn.

Is er iemand met vage gezondheidsklachten op school?

Vraag het gratis e-bookElektrostress, wat is het en wat doe je er aan aan. Herken je je in de informatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek. Wacht niet te lang. Hoe eerder elektrostress wordt aangepakt, hoe korter de weg naar herstel.

Bekijk de 10 tips om straling te verminderen om te zien welke maatregelen iemand zelf thuis kan nemen om zich beter te voelen. Dat is zijn of haar eerste stap. Deze tips vind je achterin het e-book.

Hoe weet je of het EHS is?

Het is zinvol om eerst vast te stellen in welke mate EHS een rol speelt of niet. Hiervoor heb ik een uitgebreid Intakeprotocol EHS© ontwikkeld. Dat geeft helderheid.

En dan?

Als EHS aan de orde is gaan we met de school in gesprek. Het is zinvol om een deskundige stralingsmeting uit te voeren. In het rapport staan praktische maatregelen om de straling meetbaar terug te dringen. Dit doe ik in coöperatief verband (www.Emvion.nl) met gespecialiseerde stralingstechnici.

Succespercentage

zonder hoofdpijnOnze praktijkervaring leert dat de kans op volledig slagen ligt tussen de 70 en 80%.Hiermee wordt bedoeld dat de persoon met EHS-klachten zich weer 100% de oude voelt. En weer volledig op school aan de slag gaat. Als thuiswerken of- leren als deeloplossing bespreekbaar is, ligt het slagingspercentage nog hoger.

Wat kost dat?

Dat hangt er helemaal van af. Wil de school bewust met straling omgaan? De eerste maatregelen zijn simpel en kosteloos. Bijvoorbeeld bepaalde zaken uitschakelen als ze niet nodig zijn. Of aanschaf van apparaten die stralingsarm én energiezuinig zijn zoals ECO-Wifi.

Zijn er mensen ziek met EHS-klachten? Dan kan een stralingsarm lokaal of plek binnen de school gecreëerd worden. Altijd beginnen we met de meest eenvoudige maatregelen, die de kleinste investering vragen.

Kies voor een gezonde digitale toekomst op school

Mijn netwerkpartners en ik komen graag bij je op school op gesprek, of om een presentatie te geven aan betrokkenen. Inclusief meetdemonstratie. De kosten hiervoor bedragen € 75,- per bezoek, exclusief BTW en reiskosten.

Neem contact op voor een gratis intakegesprek en meer info.

Video over gezondheidsrisico’s van Wifi

Bekijk de Canadese documentaire over de gezondheidsrisico’s van Wifi op school (15 minuten).