Mona Keijzer geïnteresseerd in plan Witte Zone in Nederland

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een aantal stralingsbewuste organisaties. De afvaardiging bestond uit Rob van der Boom, Jos Timmer en ik namens Stichting EHS; Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens StralingsBewust.info. Zie hier het verslag van het hele gesprek.

Hersteloord voor mensen met EHS
Mijn bijdrage was met name het pleidooi voor een Witte Zone in Nederland. Dit doe ik samen met Stichting EHS. We hebben een bepaald doel voor ogen: één stralingsarme locatie in Nederland met drie hoofdfuncties:

  1. Opvang voor mensen met acute stralingsklachten
  2. Een plek om te testen of stralingsbronnen een rol spelen bij jouw klachten
  3. Revalidatie

Dit centrum heeft dus het doel om mensen met stralingsklachten op te vangen en zo te begeleiden dat ze weer terug kunnen keren in de maatschappij.

Waarom deze opzet?
Bijna elke dag ontvang ik mailtjes of telefoontjes van mensen met EHS-klachten of zorgen over straling. Dit geldt ook voor de bellers naar de Infolijn van Stichting EHS. Bij hulp bij EHS-klachten spelen twee factoren een rol: 1) de blootstelling aan straling verminderen en 2) het leren omgaan met klachten. ‘Elektro-hypersensitiviteit laten overgaan in elektrogevoeligheid’ zeg maar.

Om die straling om je heen terug te dringen heb je weer twee mogelijkheden. Of je zet stralingsbronnen uit en huurt een stralingswerende klamboe of stralingstentje. Of de belasting is thuis zo hoog dat je zelf weg gaat uit de straling. En dat laatste punt is soms best lastig.

Stralingsarme logeeradressen
We hebben een lijstje van betaalbare opvangadressen in Nederland opgesteld. Die zijn opvraagbaar via de Infolijn: 0900-9266. Het zijn bijvoorbeeld tuinhuisjes of vakantiehuisjes, maar ja, die zijn niet altijd beschikbaar. Hoe fijn zou het zijn als je terecht zou kunnen bij een opvangcentrum met logeerplaatsen voor jou op maat. Bijvoorbeeld helemaal zonder elektriciteit en waar je een week of langer kunt verblijven. In die tijd krijg je begeleiding om te regelen wat nodig is om stap voor stap veilig terug te keren naar huis.

Testlocatie
Je kunt door veel zaken chronisch moe zijn of hoofdpijn hebben. Vaak is niet duidelijk wat de hoofdoorzaak is. Is het ziekte, stress, angst, voeding of toch die nieuwe zendmast? Of een combinatie hiervan? In de Witte Zone kun je een week of twee verblijven om uit te vinden of stralingsbronnen een rol spelen of niet. Zo ja, dan kun je je ‘EHS-profiel’ ontdekken, net als bij een voedingsallergie. Welke stralingsbronnen halen jou het meest onderuit? Als je dat weet, dan kun je een specifiek plan maken om thuis maatregelen te treffen. Als je niet opknapt tijdens het verblijf zul je verder moeten zoeken naar de oorzaak voor je klachten. 

Revalidatie
Misschien een open deur, maar hoe eerder je EHS-klachten op het spoor bent, hoe korter de weg naar herstel. Ik spreek vaak mensen die al tien jaar of langer ernstige SOLK-klachten hebben. Daar is herstel mogelijk maar dat zal langer duren. Heb je nog maar een paar maanden in de wifi geleefd en heb je ontdekt dat je klachten krijgt, dan kan je herstel ook in een maand gerealiseerd zijn. Daarom ben ik er zo op gebrand dat EHS bekend wordt bij huisartsen, zodat mensen op tijd de tip krijgen om eens naar de stralingsbelasting te kijken. Tenslotte heeft inmiddels ongeveer 7% van de Nederlanders EHS-gerelateerde klachten.

In het centrum gaan we toewerken naar een multidisciplinair team met deskundige begeleiding. We denken daarbij aan een arts, bewegingstherapeut, kunstzinnige- en tuintherapie, EHS-coaches, een psycholoog, een psychiater, etc. De meeste mensen met ernstige EHS-klachten zijn getraumatiseerd. Het kost tijd en veel begeleiding om systemisch tot rust te komen, het rouwproces door te maken en je leven misschien anders in te richten dan daarvoor. Maar het kan. Huisarts Liesbeth Adriaansens verwoordt het zo. Het is heel belangrijk dat je met EHS blijft functioneren in de maatschappij.

De sensitiviteit voor straling blijft, maar met de juiste aanpak is er meestal goed mee te leven. Thema’s uit het revalidatieprogramma behandel ik ook tijdens mijn trainingen, die weer starten in september.

Hoe staat het met de Witte Zone in Nederland?
Sinds een jaar hebben we een werkgroep onder leiding van Stichting EHS. Er is een plan van aanpak, een programma van eisen ten aanzien van de blootstelling aan straling, en een lijstje randvoorwaarden waar de inrichting van zo’n Witte Zone aan moet voldoen. Een must is natuurlijk dat er géén stralingsbronnen bij komen.

Vier potentiële locaties in Nederland zijn inmiddels verkend en bezocht, en op sommige locaties is de straling gemeten. Tijdens de volgende vergadering zullen de ervaringen naast elkaar worden gelegd.

Hoe verder?
Het gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer op 10 juni werd afgesloten met het verzoek om het plan naar haar op te sturen, wat wij inmiddels hebben gedaan. Ze heeft het onderwerp op haar agenda gezet en ondersteunt onze adviezen. Dat ze dat meent blijkt ook uit het Kamerdebat van 11 juni.

Waar ik erg blij om ben is dat nu eindelijk het ministerie van VWS (Volksgezondheid) erbij betrokken wordt. Het gaat tenslotte over de zorg voor de gezondheid van onze medemens. Daarnaast wordt ook het ministerie van Binnenlandse Zaken erbij betrokken, aangezien ook lagere overheden zoals gemeenten en provincies een rol spelen bij de bestemming en het inrichten van terreinen.

De Witte Zone is nog niet gerealiseerd. Weet je een mogelijk passende locatie of kun je ons steunen met kennis of middelen, dan horen we graag van je. Lees je dit en heb je hulp nodig, laten we een bel-afspraak maken in september. Ik help je graag!