EHS-klachten op het werk

Steeds meer mensen hebben behoefte aan een stralingsarme werkplek, want ook op kantoor kan je EHS-gerelateerde klachten krijgen. Bijvoorbeeld:

Last van je ogen achter het beeldscherm
Hoofdpijn
Chronische vermoeidheid
Buikpijn, diarree
RSI-verschijnselen
Steken of trillingen in het lichaam

Kenmerkend is dat de klachten vooral op het werk optreden. Als je naar buiten of naar huis gaat verdwijnen ze weer. EHS is een omgevingsziekte. Een moderne werkplek is omgeven door wifi, tablets, smartphones, pulserend licht en regelende elektronica. Hetzelfde geldt voor scholen.

Dat hoeft niet zo te zijn.

Stralingsarme werkplek

Wij hebben in Nederland alle kennis en ervaring beschikbaar om je werkplek deskundig door te meten en meetbaar stralingsarm te maken. Hiervoor volgen we heldere richtlijnen uit Duitsland.

Intakeprocedure burn-out en EHS

Eerst moet worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate elektrostress een rol speelt of niet. Hiervoor hebben we een Intakeprotocol EHS© ontwikkeld. Dat schept duidelijkheid. Als het klachtenbeeld niet overeenkomt met dat van elektrostress, verwijzen wij je terug naar de reguliere zorg. NB: bij de intake maken we verder gebruik van de CSR-methode t.a.v. burn-outklachten.

En dan?

Als EHS aan de orde is volgt een professionele stralingsmeting rond de werkplek. In het meetrapport staan praktische maatregelen om de stralingsbelasting meetbaar terug te dringen. Dit gebeurt vaak samen met mijn collega’s binnen brancheorganisatie VEMES.

Succespercentage stralingsarme werkplek

Onze praktijkervaring leert dat de kans op slagen tussen de 70 en 80% ligt. Dit percentage medewerkers voelt zich na onze aanpak weer 100% de oude. En is dan op enig moment weer volledig op kantoor aan het werk. Als thuiswerken als deeloplossing bespreekbaar is, is het slagingspercentage nog hoger.

Soms is sprake van een co-factor die bijdraagt aan de gezondheidsklachten. Voor deze factor(en) verwijzen we de werknemer terug naar het reguliere medische circuit.

Procesbegeleiding stralingsarme werkplek

EHS heeft een grote impact op iemands leven. Men moet in gesprek met gezinsleden, collega’s, buren en familie. Veel mensen geloven het nog niet of houden geen rekening met je. In de rol van Stralingscoach bied ik persoonlijke re-integratiebegeleiding op alle facetten van het leven en werken met EHS. Tot hij of zij weer naar tevredenheid op een stralingsarme werkplek aan het werk is.

Stapsgewijs zonder risico

Het traject van intake tot afwerking verloopt stapsgewijs. Bij elk van deze stappen wordt ook je werkgever nauw betrokken. En…we voeren alleen maatregelen uit die meetbaar en blijvend werken.

Meer weten?

Stuur een mailtje naar Carolien@SchooneveldAdvies.nl.

NB: Wij helpen ook elektrogevoelige leerlingen of leerkrachten op school.