Brief ALARA-principe EMV naar staatssecretaris Mansveld

Op 29 oktober is bijgaande brief verzonden naar staatsecretaris Mansveld en bijna alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ondertekend door 32 artsen. Initiatiefneemster is Alja Hoeksema van MenS, Partij voor Mens en Spirit.

ALARA(openb)